Качване на снимка:
> Стъпка 1: Попълване на информация за снимката
   Стъпка 2: Потвърждаване на информацията и изпращане на файл-а

Информация за снимката
Фотограф:
Име: (Name)
Използвайте същите данни като предишни ваши снимки

Е-мейл: (email)
   
Държава / Местоположение:

Държава (Country):
друга:
Летище (Airport):
друго:
   
Самолет:

Производител (Manufacturer) Модел (Model) Модификация/Серия
Друг (Other) (попълнете съответните полета, само ако търсеният самолет го няма в менютата)
   
Оператор:

Оператор(Operator):

Друг(Other):

   
Дата (Date):
Година:
Месец:
Ден:
   
Идентификационни номера:
Регистрация (Registration):
Сериен номер (Serial number):
 
   
Коментар (Comment):
Максимум 510 знака, моля не въвеждайте URL адреси и не ползвайте кавички. Оставете празно, ако няма какво да коментирате